Martin Harrieten hiztegiak: eraketari buruzko zenbait berri

Résumé : Harrieten gramatikako (1741) hiztegi bien arteko erlazioa berrikusia, azterketa formalak emandako datuen bitartez. Egilearen lan galduen berri ematen da, bestalde, bai eta hiztegietan erabilitako euskal testu zenbaiten berri ere.
Type de document :
Chapitre d'ouvrage
Ricardo Etxepare, Ricardo Gómez, Joseba A. Lakarra. Beñat Oihartzabali Gorazarre. Fetschrift for Bernard Oyharçabal, "Julio Urkixo" Filologia Mintegia, pp.873-890, 2009
Liste complète des métadonnées

https://artxiker.ccsd.cnrs.fr/artxibo-00657027
Contributeur : Blanca Urgell <>
Soumis le : jeudi 5 janvier 2012 - 16:44:19
Dernière modification le : mercredi 10 octobre 2018 - 19:44:01
Document(s) archivé(s) le : vendredi 11 mai 2012 - 16:03:16

Fichier

Harrieten_hiztegiak.pdf
Fichiers produits par l'(les) auteur(s)

Identifiants

  • HAL Id : artxibo-00657027, version 1

Collections

Citation

Blanca Urgell. Martin Harrieten hiztegiak: eraketari buruzko zenbait berri. Ricardo Etxepare, Ricardo Gómez, Joseba A. Lakarra. Beñat Oihartzabali Gorazarre. Fetschrift for Bernard Oyharçabal, "Julio Urkixo" Filologia Mintegia, pp.873-890, 2009. 〈artxibo-00657027〉

Partager

Métriques

Consultations de la notice

284

Téléchargements de fichiers

105