Martin Harrieten hiztegiak: eraketari buruzko zenbait berri - Archive ouverte HAL Access content directly
Book Sections Year : 2009

Martin Harrieten hiztegiak: eraketari buruzko zenbait berri

(1)
1

Abstract

Harrieten gramatikako (1741) hiztegi bien arteko erlazioa berrikusia, azterketa formalak emandako datuen bitartez. Egilearen lan galduen berri ematen da, bestalde, bai eta hiztegietan erabilitako euskal testu zenbaiten berri ere.
Fichier principal
Vignette du fichier
Harrieten_hiztegiak.pdf (196.31 Ko) Télécharger le fichier
Origin : Files produced by the author(s)

Dates and versions

artxibo-00657027 , version 1 (05-01-2012)

Identifiers

  • HAL Id : artxibo-00657027 , version 1

Cite

Blanca Urgell. Martin Harrieten hiztegiak: eraketari buruzko zenbait berri. Ricardo Etxepare, Ricardo Gómez, Joseba A. Lakarra. Beñat Oihartzabali Gorazarre. Fetschrift for Bernard Oyharçabal, "Julio Urkixo" Filologia Mintegia, pp.873-890, 2009. ⟨artxibo-00657027⟩
98 View
97 Download

Share

Gmail Facebook Twitter LinkedIn More