Gehiago Pierre Urteren gramatikaren iturriez: Lilyren gramatika - Artxiker Access content directly
Journal Articles Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo" Year : 2010

Gehiago Pierre Urteren gramatikaren iturriez: Lilyren gramatika

Abstract

Pierre Urte wrote Grammaire cantabrique circa 1714, when he was exiled in England. In this article we want to prove that the main source for Urte's work was the so-called "Lily's grammar", which was the oficial grammar to learn Latin language in England from the 16th to the 19th century. The indentification of that source allows us to support the claim that Urte's grammar must be included in the tradition of language teaching, as was already pointed out by Oyharçabal (1989). In this article, we first offer a brief history of "Lily's grammar". Then, we provide some clues in order to identify the exact edition used by Urte. Finally, in the main section of the article, we confront the two grammatical works; our aim is to ensure Urte's debt to "Lily's grammar", and to show in detail the principal parts which Urte took from his source (mainly grammatical clasifications and examples).
Pierre Urtek Grammaire cantabrique idatzi zuen 1714 inguruan, Ingalaterran erbesteratua zelarik. Artikulu honetan frogatu nahi dugu Urtek lan hori idazteko erabili zuen iturri nagusia "Lilyren gramatika" izenekoa izan zela, XVI. mendetik XIX. mendera arte Ingalaterran latina ikasteko erabili zen gramatika ofiziala. Iturri hau identifikatzeak berresten digu Urteren gramatika hizkuntza irakaskuntzaren tradizioan sartu behar dela, Oyharçabalez (1989) geroztik susmatzen zenez. Gure lanean, "Lilyren gamatika"-ren historia laburbildu ondoren, Urtek erabil zezakeen edizio zehatza aurkitzeko urrats batzuk ematen ditugu; azkenik, artikuluaren atal nagusian, bi gramatika-lanak aurrez aurre jartzen ditugu, "Lilyren gramatika"-rekiko zorra ziurtatzeko eta Urtek bere iturri horretatik hartu zituen zati nagusiak (hala gramatika-sailkapenak nola adibideak) zehazki erakusteko asmoz.
Fichier principal
Vignette du fichier
Gomez_2011-Pierre_Urteren_gramatikaren_iturriez-ASJUrako.pdf (681.78 Ko) Télécharger le fichier
Origin : Files produced by the author(s)
Loading...

Dates and versions

artxibo-00624672 , version 1 (19-09-2011)

Identifiers

  • HAL Id : artxibo-00624672 , version 1

Cite

Ricardo Gómez. Gehiago Pierre Urteren gramatikaren iturriez: Lilyren gramatika. Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo", 2010, 44 (2), pp.335-365. ⟨artxibo-00624672⟩
151 View
142 Download

Share

Gmail Facebook X LinkedIn More