. Blanchet-philippe, Problèmes méthodologiques de l'évaluation des pratiques sociolinguistiques en langues « régionales » ou « minoritaires » : l'exemple de la situation en France, Langage et société, pp.93-106, 1994.

B. Richard and . Landry-rodrigue, Group Vitality, Cultural autonomy and the Wellness of Language Minorities The Vitality of the English- Speaking Communauties of Quebec Hizkuntza-gutxiengoen talde-bizindarra, klutura-autonomia eta ongizatea, Bourhis Richard Y, pp.185-212, 2008.

C. Jean-baptiste, Euskararen kale erabileraren V. neurketaren emaitzez Ipar Euskal Herrian, pp.109-116, 2007.

E. Aholku-batzordea, Oinarrizko txostena, XXI. mende hasierarako hizkuntza politikaren oinarriak, 2008.

S. Ikerketa-aplikatua, Galdetegi eredua ? IV. Soziolinguistikazko Inkesta - 2006, urtea Iparraldea, issue.7, pp.29-37, 2006.