Aldaera eta aldaketa euskararen ezagutzan eta erabileran Ipar Euskal Herrian – Inkesta soziolinguistikoen aztertze kritikoa - Artxiker Access content directly
Conference Papers Year : 2008

Aldaera eta aldaketa euskararen ezagutzan eta erabileran Ipar Euskal Herrian – Inkesta soziolinguistikoen aztertze kritikoa

Abstract

The situation of a language is always changing, either at the statistical level (number of speakers, transmission rate, etc.) or at the symbolic level (opinion in favour of the language, perceptions, etc.). Sociolinguistic surveys are usefull and necessary in order to know what the situation of a language is in a given society. In the case of Basque we have two main types of survey. One with structured questionnaires and a lot of questions, based on answers of the interviewees : data have their origins in perceptions, self-appraisal, opinions, among others. The second one is based on direct observation and in that way it gathers the real use of the people observed. Nevertheless, it is limited to language use, street use of Basque at the present time. In this paper we examine the methodology of these surveys, their limits and defects, taking some examples concerning Northern Basque Country.
Hizkuntza baten egoera aldatzen da beti, estatistika arloan izan dadin (hiztun kopurua, transmisio-tasa, etab.), edo arlo sinbolikoan izan dadin (hiztunen jarrera, irudikapenak, etab. ). Inkesta soziolinguistikoak baliagarri eta beharrezkoak dira hizkuntzaren egoera haren gizarte-testuinguruan ezagutzeko. Euskararen kasuan, bi inkesta mota nagusi ditugu. Galdera askorekiko inkesta handiak non datuak, heinbatean, inkestatuen erantzunetan oinarritzen diren : irudikapenak, autoebaluazioak, iritziak dira datuen iturriak, besteak beste. Bestetik bigarren inkesta motak behaketa zuzenaren bidez emaitzak biltzen ditu eta, horrela, egiazko ahozko erabilera neurtzen du. Baina erabilerari mugatzen da, gaur egun kale erabilerari. Artikulu honetan inkesten metodologiak, beren mugak eta akatsak aztertu nahi ditugu adibide batzuen bidez, Ipar Euskal Herriko kasua hartuz.
Fichier principal
Vignette du fichier
Coyos_Lapurdum.pdf (406 Ko) Télécharger le fichier
Origin Files produced by the author(s)
Loading...

Dates and versions

artxibo-00575348 , version 1 (10-03-2011)

Identifiers

  • HAL Id : artxibo-00575348 , version 1

Cite

Jean-Baptiste Coyos. Aldaera eta aldaketa euskararen ezagutzan eta erabileran Ipar Euskal Herrian – Inkesta soziolinguistikoen aztertze kritikoa. " Aldaketak, aldaerak, bariazioak euskaran eta euskal testugintzan " nazioarteko mintegia Séminaire international " Changements, variations, variantes dans la langue et les textes basques ", Dec 2008, Baiona-Bayonne, Frantzia. pp.89-97. ⟨artxibo-00575348⟩
97 View
187 Download

Share

Gmail Mastodon Facebook X LinkedIn More