H. Andersen, «Markedness and the Theory of Linguistic Change», Actualization. Linguistic Change in Progress, pp.21-57, 2001.

X. Artiagoitia, «Izen Sintagmaren birziklatzea: IS-tik inguruko funtzio buruetara» Euskal gramatika XXI. mendearen atarian: arazo zaharrak, azterbide berriak, pp.11-38, 2004.

G. X. Aurrekoetxea and . Videgain, Haur prodigoaren parabola Ipar Euskal Herriko 150 bertsiotan, 2004.
URL : https://hal.archives-ouvertes.fr/artxibo-00080563

L. Eguren, U. Manuscrito-de-la, U. R. Etxeberria, and . Etxepare, s.d., «Non-canonical uses of the article in Basque», «Zenbatzaileak komunztatzen ez direnean: Hiru sistema» Aldaketak, Aldaerak, Bariazioak Euskaran eta Euskal Testugintzan, Abenduaren 12-13a, IKER-CNRS, 2008.

G. Longobardi, «The structure of DPs: some Principles, Parameters and Problems» The Handbook of Contemporary Syntactic Theory, 2001.

J. Manterola, «-a euskal artikulu definituaren gainean zenbait ohar», on line en la base de datos ARTXIKER, pp.1-2, 2006.

B. Oyharçabal, «Euskararen mugez egin lehen mapak (1806-1807), Luis Villasanteri omenaldia, pp.349-366, 1992.

M. Simoni-aurembou, «La couverture géolinguistique de l'Empire français: l'enquête de l'enfant prodigue», Espaces Romans: Études de dialectologie et de géolinguistique offertes à Gaston Tuaillon, pp.114-135, 1989.

I. Zabala, Nominal Predication: copulative sentences and secondary predication» A Grammar of Basque, pp.426-447, 2001.