Euskal literaturaren irakaskuntzaz hurbiltze kritikoa - Artxiker Access content directly
Journal Articles "Oihenart. Cuadernos de Lengua y Literatura" Eusko Ikaskuntza Donostia (Spain) Year : 2002

Euskal literaturaren irakaskuntzaz hurbiltze kritikoa

Patri Urkizu
  • Function : Author
  • PersonId : 834146

Abstract

Euskal ereduak ikasteko sortutako lehen testutzat jo dezakegu 1761ean Agustin Kardaberazek plazaratu, "Eusqueraren berri onac eta ondo escribitceko, ondo iracurteco, ta ondo itzegiteco erreglac". Halere XX. menderarte ez da euskal literatura irakatsiko taxuz. Bigarren Mundu-Gerlaren ondoren hasi arte Bordeleko unibertsitatean René Lafon eta Salamankakoan Koldo Mitxelena euskal literatura irakasten...
Fichier principal
Vignette du fichier
Euskal_literatura_irakaskuntza.pdf (70.98 Ko) Télécharger le fichier
Origin : Files produced by the author(s)
Loading...

Dates and versions

artxibo-00497340 , version 1 (04-07-2010)

Identifiers

  • HAL Id : artxibo-00497340 , version 1

Cite

Patri Urkizu. Euskal literaturaren irakaskuntzaz hurbiltze kritikoa. "Oihenart. Cuadernos de Lengua y Literatura" Eusko Ikaskuntza Donostia (Spain), 2002, 19, pp.49-58. ⟨artxibo-00497340⟩
98 View
291 Download

Share

Gmail Facebook X LinkedIn More