Z. Isabela and . Khorua, Jabal 45 bedi Carlos 46 berua; Sorthu zare erregina

E. Nemursari, Eman zion uso hori : Hartaz artha izan badu

. Aski and . Bilha-begiez-zezena, Burua kasik zeruan, Arrapua suilaz musuan, Behatzez joka lurrari, Marrumaz beira jendiari, Plazan dabila lasterka, Desafiatuz adarka, p.74

. Hasia-ilia-urdintzen, Bainan ez zangua pisatzen

. Aztalak-xuri-zirikuz, Oinetan zapatak larruz

. Kaskatik-lumek-airetan, Haiziaren hatsez jostetan, Edertzen zuten nausia, Jadanik ez itsusia, p.128

. Hamar-orenek-jo-onduan, Hedatua jendia heguan Beira zagon denborari, Zeru garbi, ederrari, Zitadelan karrosekin, Gibeletik oinezkuekin, Sarthu zen gorthe guzia Argiz zuela hesia, p.150

. Kanpotik-eta-barnetik-alderdi-guzietarik, Birabira harrasiak Zuzko sokekin argiak, Bastun hegi guzitan, Inguruko itzulitan, Hiru herrunka bederen Suz piztu basuak baziren, p.151

. Hetaz, Hetaz gaztela kantaiak ; Etzen uste bizi lurrian Bainan ametsezko gauian

. Balazo-enganatzaliak and . Ederrenian, Jausten ziren izarretan Ibiliz nola jostetan ; Pezak ixil hari ziren Arthikitzen iguzkiren

. Sos-baten-agorienta-hekin-edari-plazenta, Soldadu on ilkhitzeko Bada heki beiratzeko. Erromanuen denboretan Lehoin ziren mendietan ; Ondoriuak bizi dire Gutiago ez baitire, p.169

. Bertze-hanbat-jende-zoro and . Guziak-direnian-haro, Zer diren eskaldun umiak Errateko zen, aizkidiak : Lau mila urthe bederen Nausi dire toki beren