M. Torrealdai, Euskal idazleak gaur, Jakin Euskal kultura gaur, Jakin, 1997. 13 Iñaki Aldekoa, Mendebaldea eta narraziogintza, 1977.

J. Kortazar, Euskal Literatura XX-garren mendean, Prames, 2003.