"Leturiaren egunkari ezkutua" (1957) haustura bat euskal narratiban ?

Résumé : Aztertzen dugun « haustura »-ren kontzeptua Leturia-ri lotua da haste hastetik. Ordutik hona, behin eta berriro aipatua izan da liburua aurkezterakoan, euskal literaturaren aztertzaileen artean. Europako kultura garatuetan arrunta izanik ere, “hausturaren gaia” ez zen batere erabilia bigarren gerla osteko euskal kulturan eta are gutiago literaturaren eremuan. Hausturari kontra jartzen ohi zaion kontzeptuari, jarraipenari, ematen zitzaion lehentasuna Euskaldunen artean. "Leturiaren egunkari ezkutua" aintzindari izan da, sail hortan ere, euskal literaturaren historiografiari begira.
Type de document :
Article dans une revue
Euskera - "Leturiaren egunkari ezkutua" eleberriaren ekarpena, 2007, pp.617-626
Liste complète des métadonnées

Littérature citée [2 références]  Voir  Masquer  Télécharger

https://artxiker.ccsd.cnrs.fr/artxibo-00425211
Contributeur : Jean - Jon Casenave <>
Soumis le : mardi 20 octobre 2009 - 14:59:53
Dernière modification le : vendredi 1 juin 2018 - 16:04:01
Document(s) archivé(s) le : mardi 15 juin 2010 - 21:47:48

Fichiers

Leturia_artikulua.pdf
Fichiers produits par l'(les) auteur(s)

Identifiants

  • HAL Id : artxibo-00425211, version 1

Collections

Citation

Jean Casenave. "Leturiaren egunkari ezkutua" (1957) haustura bat euskal narratiban ?. Euskera - "Leturiaren egunkari ezkutua" eleberriaren ekarpena, 2007, pp.617-626. 〈artxibo-00425211〉

Partager

Métriques

Consultations de la notice

375

Téléchargements de fichiers

363