A. Aguirre, Reseña histórica José Francisco Aizkibel Epelde (1798- 1865), Hizkuntza eta Literatura, vol.2, pp.237-288, 1983.

J. Aizkibel and . Francisco, Euzkeratik Erderará biurtzeko Itztegia, Eskuizkribua. Koldo Mitxelena Kulturunean 091 AIZ euz signaturapean gordetzen da, 1838.

J. Aizkibel and . Francisco, Diccionario Basco-español titulado Euzkeratik Erderara biurtzeco itztegia, 1883.

J. Cubero, Aizkibelen Euskeratik erderara biurtzeko itztegia-ren deskribapena, EHUko Euskal Lexikografia (B. Urgell) ikasgaiko eskuizkribu argitaragabea

M. Larramendi, Diccionario Trilingue del castellano, bascuence y latín, 1745.

J. Gárate and . Eusko-jakintza, Apuntes acerca de José Francisco de Aizkibel Revue d'études basques -Revista de estudios vascos 1:5-6, pp.1947-1948

. Iturralde-y-suit and . Juan, Movimiento literario euskaro 348- 352. Faksimilea. On line, Revista Euskara, vol.5

J. Satrustegi and . Mª, Eusko Jaurlaritza: Gasteiz. On line [kontsulta 2009-03-21, J. Frantzisko Aizkibel. Bidegileak bilduma, 1998.