Izen eta gertakarien gaineko kuantifikazioa - Artxiker Access content directly
Book Sections Year : 2008

Izen eta gertakarien gaineko kuantifikazioa

Abstract

Euskararen zenbatzaile ahul gehienak (asko, gutxi, hainbat, zenbait, ugari, franko, e.a.) aditzarekin pluralean komunztatzeko aukera izateaz gain badute aditzarekin inolako komunztadurarik ez erakusteko aukera, beren interpretazio plurala gora-behera.
Komunztaduragabeko kasuetan hirugarren pertsona singularreko komunztadura hartzen da.
Kasuen analisi semantiko bat emateko asmoz, ondoko bi hipotesiak defendatuko ditugu:
a. Zenbatzaile plural komunztaduragabeek aldi berean indibiduoen eta gertakari/egoeren gaineko zenbaketa egiten dute.
b. Komunztadurarik erakusten ez duten zenbatzaileak homomorfismo deitu mekanismo edo baldintza semantikoaren (ikus Krifka 1989, 1990) bitartez interpretatzen dira.
Fichier principal
Vignette du fichier
etxeberria_etxepare_0.1_.pdf (331.4 Ko) Télécharger le fichier
Origin : Publisher files allowed on an open archive
Loading...

Dates and versions

artxibo-00330617 , version 1 (15-10-2008)

Identifiers

  • HAL Id : artxibo-00330617 , version 1

Cite

Ricardo Rikardo, R. Etxepare, Urtzi Etxeberria. Izen eta gertakarien gaineko kuantifikazioa. X. Artiagoitia & J. A. Lakarra. "Gramatika Jaietan. Patxi Goenagaren omenez", X. Artiagoitia & J. A. Lakarra (Ed.) (2008), x, 2008. ⟨artxibo-00330617⟩
97 View
160 Download

Share

Gmail Facebook X LinkedIn More