Izen eta gertakarien gaineko kuantifikazioa - Archive ouverte HAL Access content directly
Book Sections Year : 2008

Izen eta gertakarien gaineko kuantifikazioa

(1) , (1)
1

Abstract

Euskararen zenbatzaile ahul gehienak (asko, gutxi, hainbat, zenbait, ugari, franko, e.a.) aditzarekin pluralean komunztatzeko aukera izateaz gain badute aditzarekin inolako komunztadurarik ez erakusteko aukera, beren interpretazio plurala gora-behera.
Komunztaduragabeko kasuetan hirugarren pertsona singularreko komunztadura hartzen da.
Kasuen analisi semantiko bat emateko asmoz, ondoko bi hipotesiak defendatuko ditugu:
a. Zenbatzaile plural komunztaduragabeek aldi berean indibiduoen eta gertakari/egoeren gaineko zenbaketa egiten dute.
b. Komunztadurarik erakusten ez duten zenbatzaileak homomorfismo deitu mekanismo edo baldintza semantikoaren (ikus Krifka 1989, 1990) bitartez interpretatzen dira.
Fichier principal
Vignette du fichier
etxeberria_etxepare_0.1_.pdf (331.4 Ko) Télécharger le fichier
Origin : Publisher files allowed on an open archive
Loading...

Dates and versions

artxibo-00330617 , version 1 (15-10-2008)

Identifiers

  • HAL Id : artxibo-00330617 , version 1

Cite

Ricardo Rikardo, R. Etxepare, Urtzi Etxeberria. Izen eta gertakarien gaineko kuantifikazioa. X. Artiagoitia & J. A. Lakarra. "Gramatika Jaietan. Patxi Goenagaren omenez", X. Artiagoitia & J. A. Lakarra (Ed.) (2008), x, 2008. ⟨artxibo-00330617⟩
98 View
151 Download

Share

Gmail Facebook Twitter LinkedIn More