§. ?-zeren-nola-ora-bazkarekin-hurbiltzenago-baita, eta bai sua ere olioarekin pitztenago, hala haragiaren gutiziamendua ere, ian-edan harekin berretzenago eta handitzenago da. (42) § 2? 70 Bat bederak behar du bere estatuaren arauaz, nola baitagoka, hala beztitu eta ez gehiago. Zeren gehiagokoaz

§. and ?. Giristino-fina-ezta, Aitzitik, orduan defendatzeko eta ihardesteko, pitztenago, permatzenago eta finkatzenago da Su ttipia, kandela-argia, haize gutik iraungitzen du, baiña su handia, ikhatztobia, haize handiarekin, handitzenago eta sendotzenago da; hala bada, debozino ttipia, ezbaieko gogoa, eta ontenzione flakoa ere, edozein tentamendurekin, okhasino gutirekin, haize aphur batekin, iraungitzen da, Baiña debozino handia, intenzione fina, berthutean erroak eginik dagoena, okhasino handiekin, haize nahasiekin eta tentamenduekin fintzenago eta handitzenago da

§. Kapitain-batek-estimatzenago-du, gerlatik ihes egin ondoan, bihurturik, balentia handiak egiten dituen soldadua, behin ere ihesik egin eztuena, eta balentiarik ere egiten eztuena baiño, 59) § 354 ? Are gehiago maiteago eta estimatzenago du Iainkoak penitenzia egiten duen bekhatorea, penitenziaren premiarik eztuen iustua baiño

§. Eta-zenbatenaz-eta-gerla, tormenta eta eritasuna izan baitira handiago eta perilosago, hanbatenaz gero ondoko bakea

§. , ?. Ifernuko-su-hura-iainkoaren-iustiziaren-borreroa, and . Da, Eta halatan su hark bere naturalezaren arauaz, bata baiño bertzea erratzenago ezpadu ere, bai ordea erratzenago du, Iainkoaren iustiziaren muthil bezala. Zeren bere nabusiak manatzen duen bezala, bat bederaren alderakotzat

A. Etudes-de-grammaire-et-de-linguistique and R. María, 1923-25. Morfología vasca (Gramática básica dialectal del Euskera). Facsim, 1969.

R. Lafon, 1957-58. 'L'expression de la comparaison en basque'. Bulletin de la Société de linguistique LIII, Bilbao: Euskaltzaindia (Iker, vol.11, pp.234-256, 1999.

A. , P. Antonio, and R. M. Pagola, Gueroco Guero. Éd par B. Urgell, Bilbao: Euskaltzaindia.* ARAMBILLAGA, d'?. 1684 Jesu Christoren Imitacionea [livres III & IV], Bilba : Deustuko Unibertsitatea, pp.114-242, 1999.

A. and J. M. Pagola, Moisaren lehe nlibria, Jenesa deithia. Ms. publié par R Bonaparte ondareko eskuizkribuak, Zuberera-I, pp.17-112, 1862.

A. and P. De, Bordeaux: Milanges. Facsim.: Bilbao: Euskaltzaindia, 1988. Rééd. avec orthographe modernisée et trad. espagnole par L. Villasante, Barcelone: Juan Flors, 1964.* BARATCIART, André. 1784. Guiristinoqui bicitceco eta hiltceco moldea, 1788.

E. De, C. , J. Ziburukoa, and J. ]. , Manual devotionezcoa edo ezperen oren oro escuetan errabilltçeco liburutchoa Bordeaux: Mongiron Millanges,1669; facsim de cette dernière, Saint-Sébastien: Hordago/Lur, 1978.* GOYHETCHE, Léonce. 1852. Fableac edo aleguiac Lafontenetaric berechiz hartuac, facsim., Saint- Sébastien: Hordago/Lur, HARAMBURU, Jean. 1635. Devocio escuarra, mirailla eta oracinoteguia. Rééd., s.l.: P. de la Covre,1690.* HARANEDER, Joannes. [1740]. Jesu Christoren Evangelio Saindua. Ms., éd. par P. Altuna, Bilbao: Euskaltzaindia, 1990.* HARANEDER, Joannes. 1749. Philotea edo debocioneraco bide eracuszaillea. Rééd, p.1858, 1927.

T. and I. De, Onsa hilceco bidia Orthez: Jacques Rouyer. Ed. critique par P, TARTAS, 1666.