"Kakola eta Papillot" tobera

Résumé : Herrialde bakoitzak bere ohidura bereziak baditu. Haien artean Baxe Nabarreko “Toberak” edo ere “Tobera mustrak”. Eskandala sortzen zelarik herrian, adibidez, gizon zahar bat ezkontzen zela neska gazte batekin, edo alargun baten bigarren ezkontza, gazteria biltzen zen eta gauaz gizon zaharraren edo alargunaren etxearen aitzinean entzun zitekeen sekulako harramantza, galarrotsak deritzana.
Hirurogeita hamarreko hamarkadan Baigorriko gazteriak nahi ukan ditu Tobera mustrak muntatu. Proposatu nien galdegitea ene euskaltzainkide zen Piarres Larzabali antzerki iduriko zerbaiten idaztea. Onartu zuen eta 1973ko apirilean eskuetan nuen Larzabal apez eta antzerkilari famatuak eginikako lana.
Kakola eta Papillot bikoteak sortu du egiazko eskandala Baigorrin.
Type de document :
Article dans une revue
Bat Soziolinguistika aldizkaria - Erramun Baxoki omenaldia, 2008
Liste complète des métadonnées

https://artxiker.ccsd.cnrs.fr/artxibo-00308885
Contributeur : Jean Haritschelhar <>
Soumis le : lundi 4 août 2008 - 09:06:59
Dernière modification le : jeudi 4 janvier 2018 - 11:02:18
Document(s) archivé(s) le : mardi 28 juin 2011 - 12:23:22

Fichier

E._Baxok-J._Haristchelhar_Kako...
Fichiers produits par l'(les) auteur(s)

Identifiants

  • HAL Id : artxibo-00308885, version 1

Collections

Citation

Jean Haritschelhar. "Kakola eta Papillot" tobera. Bat Soziolinguistika aldizkaria - Erramun Baxoki omenaldia, 2008. 〈artxibo-00308885〉

Partager

Métriques

Consultations de la notice

369

Téléchargements de fichiers

157