Tobera mustrak Baigorrin

Résumé : Herrialde bakoitzak bere ohidura bereziak baditu. Haien artean Baxe Nabarreko “Toberak” edo ere “Tobera mustrak”. Eskandala sortzen zelarik herrian, adibidez, gizon zahar bat ezkontzen zela neska gazte batekin, edo alargun baten bigarren ezkontza, horiek baitziren egiazko eskandalak lehenagoko denboretan, gazteria biltzen zen eta gauaz gizon zaharraren edo alargunaren etxearen aitzinean entzun zitekeen sekulako harramantza, galarrotsak deritzana.
Lekukotasunak ez dira falta. Oxobik bildu zituen eta eman Euskaltzaleen Biltzarrak agertu zuen liburuxkan. Makean, hiruetan hogeita hamalau urteko gizon bat ezkondu zelakotz hogeita lau urteko neska batekin, Xetre Hazpandarra eta Oxalde ari ziren.
Type de document :
Article dans une revue
"Erramun Baxoken omenez" - Bat Soziolinguistika aldizkaria, 2008, pp.37-41
Liste complète des métadonnées

https://artxiker.ccsd.cnrs.fr/artxibo-00308883
Contributeur : Jean Haritschelhar <>
Soumis le : lundi 4 août 2008 - 08:51:50
Dernière modification le : jeudi 4 janvier 2018 - 11:02:18
Document(s) archivé(s) le : mardi 28 juin 2011 - 12:23:06

Fichier

E._Baxok-J._Haristchelhar_Tobe...
Fichiers produits par l'(les) auteur(s)

Identifiants

  • HAL Id : artxibo-00308883, version 1

Collections

Citation

Jean Haritschelhar. Tobera mustrak Baigorrin. "Erramun Baxoken omenez" - Bat Soziolinguistika aldizkaria, 2008, pp.37-41. 〈artxibo-00308883〉

Partager

Métriques

Consultations de la notice

377

Téléchargements de fichiers

219