Zubereraren bilakaeraz adibide batzuk - Artxiker Access content directly
Conference Papers Mendebaldeak du Ekialdea - Zuberoa: Hizkuntza, Literatura eta Etorkizuna - XI. jardunaldiak Year : 2007

Zubereraren bilakaeraz adibide batzuk

Abstract

Comme toutes les langues et dialectes du monde, le basque souletin change, qu'on le veuille ou non. Selon le cas, les facteurs du changement peuvent être différents: le contact de langues (avec le français, avec le basque unifié), l'économie interne de la langue, etc.
La langue, étant un système structuré, a ses zones stables et d'autres instables. Dans son travail le descripteur se rend compte de la dynamique de la langue, du fait qu'elle n'est pas homogène. Les faits de variations sont les indices de la dynamique de la langue et de sa possible évolution.
Nous n'étudions ici que trois domaines, et dans chacun un point particulier: la perte de phonèmes, la construction de certains verbes et le nouveau lexique pour l'enseignement des mathématiques.
Bizi diren munduko hizkuntzak edo dialektoak oro bezala, zuberera, Zuberoako euskalkia, aldatzen da eta hori nahi ala ez. Kasuaren arabera aldaketaren eraginak mota desberdinetakoak izan daitezke: hizkuntza ukipena (frantsesarekikoa, euskara batuarekikoa), barneko hizkuntza ekonomia, etab.
Hizkuntzak, sistema egituratu bat baita, gune orekatu eta desorekatuak baditu. Bere lanean deskribatzailea hizkuntzaren dinamikaz ohartzen da, hizkuntza homogeneoa ez dela. Aldakuntza edo bariazio datuak hizkuntzaren dinamikaren seinaleak dira eta datorren bilakaera izan daitezkeenak.
Hemen hiru alor baizik ez ditut aipatuko, bakoitzean puntu bakar bat aztertuz : fonemen galtzea, aditz-eraikuntza eta matematiketako irakaskuntzarako lexiko berria.
Fichier principal
Vignette du fichier
Zubereraren_bilakaeraz_2007-05-25.pdf (343.66 Ko) Télécharger le fichier

Dates and versions

artxibo-00149591 , version 1 (27-05-2007)

Identifiers

  • HAL Id : artxibo-00149591 , version 1

Cite

Jean-Baptiste Coyos. Zubereraren bilakaeraz adibide batzuk. pp.21-37. ⟨artxibo-00149591⟩
95 View
160 Download

Share

Gmail Facebook X LinkedIn More