. Anonimoa, Signatura: Archivo Diocesano de Pamplona, 1627.

. Anonimoa, Signatura: Archivo Diocesano de Pamplona, 1662.

A. Arana, Nafarroako ipar-ekialdeko euskara Irunberritik Aezkoaraino, 2003.

X. Erize, Nafarroako euskararen historia soziolinguistikoa, pp.1863-1936, 1997.

A. Iñigo, Nafarroa Oinez dela eta, Separata). Euskaltzaindia: Bilbo, 2003.

E. Rebolé, El vascuence en el siglo XVII " in Historia de la villa de Lumbier- Ilumberri. Irunberriko udala: Irunberri, pp.159-176, 1988.

E. Rebolé, Toponimia y léxico vascos en la villa de Lumbier/Irunberri (Separata) Euskaltzaindia: Bilbo, Euskera, vol.48, pp.2-794, 2003.

E. Santazilia, Irunberriko toponimiaz, 2006.