C. Junes, Hiztegia I et II, français-eüskara/eüskara-français, 1993.

. Hiztegi-batua, Travaux et actes de l'Académie de la Langue basque, 2000.

A. Holisky-dee, Aspect and Georgian medial verbs, 1981.

L. Joseba, Refranes y sentencias (1596), ikerketak eta edizioa, 1996.

M. Luis, Sobre Historia de la Lengua Vasca, I-II, 1988.

O. Bernard, « À propos de l'ergativité : le cas du basque, 1999.