J. Azurmendi, Jakin: Euskal kulturaren bideak lantzen, Euskera VIII-IX, pp.1963-64, 1963.

M. Cabré and . Teresa, La terminologia. La teoria, els mètodes, les aplicacions, 1992.

M. Cabré and . Teresa, Terminologia ala terminologiak? Hizkuntza-espezialitatea ala diziplinarteko alorra, pp.63-74, 2002.

A. Elosegi, Zuzenbideko euskal hizkera berezia.Lege-corpus itzuli bateko terminologiaren azterketa lin guistikoa eta terminologikoa. Doktore-tesia, Argitaragabea. EHU.Euskal Filologia Saila, 2002.
URL : https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-00103284

J. Etxebarria and . Ramon, Zientziaren arloko euskararen batasunaz".in ELE 11-12, pp.99-112, 1992.

E. Biltzarra, 1963-1964. Euskera. Euskaltzaindiaren lan eta agiriak VIII-IX, pp.1963-64

G. Rodilla and B. M. , La ciencia empieza en la palabra Análisis e historia del lenguaje científico, 1998.

L. Carreter, F. G. Sager, J. C. Dungworth, D. Mcdopnald, and P. F. , Diccionario de términos filológicos, English Special Languages: Principles and Practice in Science and Technology, 1974.

J. Torrealdai and . Mari, XX. mendeko euskal liburuen katalogoa (1900-1992), 1993.

V. Luis, 1963-64. «Sebero Altube, iztegi arazoetan maisu» in Euskera, VIII-IX, pp.1963-64

K. Zuazo, Euskararen Batasuna, 1988.