. Marteau, oihan-mailu " , aizkora xipi baten idurikoa den tresna (zuhainean huskune egiteko), gibelean haroztegian landu seinale batekin zuhatzean emaiteko

. Mellifère, eztikor " : ezti egiteko erlek derabilaten eztigaiaz aberatsa den landarea

. Palynologie, hazi-irin jakintza " , lurrak daduzkan hazi-irinen ikertzea, huni esker hatzeman den hazi-irina utzi duten landareak hor ziren urtaldia jakin baitaiteke

. Parcelle, zati " , oihan hiztegian, erabiltzeko den eremu bakotxa. Zuzenez, 15- 20 ha-koa gehienetan, edo gai naturalez (ur-erreka, hegi ?) edo thinduz mugatua

. Persistant, iraunkor " , zuhatzean urtez irauten duen orstatzeaz erraiten da (gorosti, izai, leher), erorkorrek eztirautelarik landare urtaro bat baizik (phago, haritz arta salbu -, orstodun gehienak eta zuziak)

. Peuplement, landaretze " , oihangune mugatu batean jiten diren zuhatz guziak

. Pivotant, erro zuzenduna " , errotzea lurrean zuzen (eta barna)

. Résineux, arrexinadun " , arrexina dadukaten eta emaiten duten zainak dituen zura duten zuhatzak

. Sphaigne, aintzi-goroldio " , zohikaztegiaren oinarria den aintzietako goroldio bat, emeki ustelduz zohikatza egiten duena

. Sylviculture, oihangintza " , oihanaren lantzeko egiten diren egintzak oro. Sylvicole: " oihangin

. Tourbe, zohikatz " , harriki edo gai erregailua landare zenbaiten (hetan aintzigoroldioen ) metatzeaz eta usteltzeaz egiten dena bizi diren leku osoki saminetan

. Traçant, marratzale " , lurrean hedatzen den errotzea (phago, epizea), zuzenaren alderantziz (haritz, izai)

. Traitement, lanaldi " , oihan baten lantzeko ari diren egintzak oro

. Burdinkurutxeta, lieu de la croix de fer

. Egurgi, crête (hegi) ou extraction (-gi) de bois de chauffage (egur)

. Jauregizar, vieux manoir

. Okhabe, bas d'Okha " (peut-être du latin auca " oie " : allusion à un couloir de passage des oiseaux migrateurs

. Tarta, chêne(s)-vert(s) " , singulier pris collectivement (forme souletine du commun arta " chêne-vert

. Urxuri, Xardeka: " la fourche

. Zurzai, arbre " , singulier pris collectivement ou pour nommer un sujet remarquable

. Zarzagoiti, air soit d'un collage linguistique avec le castillan zarza " ronceraie " et le basque goiti " situé en haut " , soit d'une déformation par analogie d'un ancien tarta-(voir Tartas), ou même de Zurzai ci-dessus