Haur prodigoaren parabola Ipar Euskal Herriko 150 bertsiotan (3. zatia) - Artxiker Access content directly
Book Sections Haur prodigoaren parabola Ipar Euskal Herriko 150 bertsiotan Year : 2004

Haur prodigoaren parabola Ipar Euskal Herriko 150 bertsiotan (3. zatia)

Abstract

The documents presented in this book are due to Edouard Bourciez. E Bourciez had given to translate in their local language the parabola of "The prodigal son" to all the teachers of the academy of Bordeaux, whether it is out of Basque or Gascon. This was held in the last of the 19th century. The translations out of Basque are given only here, i.e. the 150 versions collected in the French Basque Country.
In this chapter, one finds the dictionnary of the Basque texts. For that it was necessary to prepare the list of the words of each text, to unify all these lists, to complete the lemmatization of the variations which appeared in this unified list.
Liburu honetan aurkeztuak diren dokumentuak Edouard Bourciez irakasleari zor dizkiogu, E. Bourciez izan baitzen Bordeleko herrialdeko errient guziei manua eman ziena "Haur prodigoa" deitu parabola itzul zezaten herriko bereko mintzairara, hizkuntza hau euskara ala gaskoina izanik. Hori gertatu zen 19. mendeko azken urteetan. Liburu honetan euskarazko testuak baizik argiratuak dira, erran nahi baita Iparraldeko 150 euskal bertsioak.
Kapitulu honetan liburuaren euskal testuen hiztegia emana da. Horiek eman behar izan ziren urratsak : testu bakoitzeko hitzen zerrenda atera, zerrenda bateratua loertu, zerrenda horretan azaltzen diren aldaeraren artean lematizazioa burutu.
Fichier principal
Vignette du fichier
Haur_prodigoa_hiztegia.pdf (499.34 Ko) Télécharger le fichier

Dates and versions

artxibo-00080563 , version 1 (19-06-2006)

Identifiers

  • HAL Id : artxibo-00080563 , version 1

Cite

Charles Xarles, C., X. Videgain, Gotzon Aurrekoetxea. Haur prodigoaren parabola Ipar Euskal Herriko 150 bertsiotan (3. zatia). ASJU Gehigarriak XLIX, Gotzon Aurrekoetxea & Xarles Videgain (eds) - Anuario del Seminario de Filología Vasca, 2004. ⟨artxibo-00080563⟩

Collections

UNIV-PAU IKER
129 View
325 Download

Share

Gmail Facebook X LinkedIn More