Hizkerak banatzeko ezaugarriez - Artxiker Access content directly
Journal Articles Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo" Year : 1996

Hizkerak banatzeko ezaugarriez

Abstract

In this article we investigate the choice of linguistic features in developing an adequate methodology for distinguishing and comparing speeches from a geolinguistic point of view, and thus measuring linguistic distances. Linguistic features can be classified in two main groups: grammatical features and lexical features. Leaving aside the analysis of the lexicon, in this work we develop an analysis of features of different areas of the grammar: phonology, nominal morphology, verbal morphology, and syntax, which we propose can be analysed separately on the basis of lists features. We will thus be able to measure linguistic distances within each area of the grammar and globally. After proposing a specific list of features, we discuss the following issues: the number of features to be considered, the adequate proportion of differents areas of the grammar. Since lingusitc features are abstract in nature, we also discuss the matching between data and linguistic features. In the last part we consider several proposals for the analysis of the lexicon.
Geolinguistikaren ikuspuntutik hizkerak bereizteko eta elkarren artean konparatzeko, eta, ondorioz, hizkuntz distantziak neurtzeko metodologiaren puntu bat aztertzen da artikulu honetan: hizkuntz ezaugarrien hautaketa. Hizkuntz ezaugarriok bi multzo handitan bana daitezke: gramatika eta lexikoa. Artikuluan zehar gramatika ezaugarriak lantzen dira, lexikoa beste ikerketa baterako utziz. Gramatikari lotuz, ezaugarrion aukeraketarako hizkuntzaren arlo desberdinak jorratzen dira: fonologia, izen morfologia, aditz morfologia eta sintaxia. Arlo hauek bereiziz lantzea proposatzen da. Horregatik ezaugarrien zerrenda arloka lantzea proposatzen da. Horrela hizkuntz distantziak neurtzean gramatika arlo bakoitzean hizkeren arteko hizkuntz distantziak ezagutzeko aukera izango da eta ondoren, arlo guztiak bildurik, orokorki aztertzeko. Ezaugarrien zerrenda zehatza aurkeztu ondoan, hauen kopuruaz eta gramatika arlo desberdinen arteko orekaz gogoeta egiten du egileak, arlo desberdinek pisu bera behar ote duten edo arlo desberdinetan ezaugarri kopuru berbera erabili behar den itaunduz. Hizkuntz ezaugarriok izaera abstraktua dutenez, datuekin hornitzeko bidea eta prozedura ere aztergai hartzen da. Azkenik, lexikoa beste ikerketa baterako gaia den arren, garatzeko urrats desberdinak proposatzen dira.
Fichier principal
Vignette du fichier
Hizkerak_banatzeko_ezaugarriez.pdf (280.73 Ko) Télécharger le fichier

Dates and versions

artxibo-00071194 , version 1 (23-05-2006)

Identifiers

  • HAL Id : artxibo-00071194 , version 1

Cite

Gotzon Aurrekoetxea. Hizkerak banatzeko ezaugarriez. Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo", 1996, XXX-1, pp.127-144. ⟨artxibo-00071194⟩
148 View
268 Download

Share

Gmail Mastodon Facebook X LinkedIn More