M. Lekuona, Euskeraren batasuna, pp.139-140, 1968.

M. Oñederra and . Lourdes, Hizkuntzaren osasuna Neurbide eta diagnosi linguistikoak, pp.141-157, 1992.

M. Oñederra and . Lourdes, Ahoskera eta araua. Araua eta ahoskera, Bat Soziolinguistika Aldizkaria, 1998.

I. Zabala, Hitz elkartuak eta terminologia: zelulanitz bezalako adjektiboen egokitasuna aztertzeko bi ikuspegi " Xabier Alberdi eta Iñaki Ugarteburu (arg.): Espezialitate hizkerak eta terminologia, 2003.

I. Zabala, Euskara Batua eta euskara teknikozientifikoa, Euskera, pp.3-29, 2004.

J. Zubimendi, P. Ramon, and . Esnal, Idazkera-liburua, 1993.