V. Xarles, ttimpla baten berdin/ ezquilla dorrecotçat, haïce seiñaleçat Badakigu tresna horrek preseski buru arina edo nortasunik eza konotatzen duela. CHAMPELA, crinière, melena, 128. Hobe 'crin'. Baina zurda hitza ere testuak ematen baitu ondo-ondoan, hobe liteke 'crin' ematea zurda-ren ordain gisa, eta 'pite' champela-ren ordaintzat

. Balego, S'il restait' eman behar. BETÇO, qu'il lui les ait, se los haya élQu'il les lui ait' ezar. DARITZ, ils manent, manan. 'Ils coulent' ezar. DEIÑO, tant qu'il soit, mientras es. 'Tant qu'il est' ezar. DEMOGUN, donons-à lui, concedámosle. 'Donnons-le lui'. DEÇADANTÇAT, à afin de que j'ai, para que yo haya. 'Afin que j'aie'. DEÇATEN, qu'ils laient, que lo hayan, ZUQUEEN, il pourrait l'avoir, lo podría haber. Hobe 'il pouvait l'avoir

P. Gure-zuzenketek-ez-dute-estali-nahi, Urkizuk argitaratu duen obraren interesa, urrundik ere, Gune ilunak badauzka oraino bertso horietan ageri zaigun lexikoak eta beste ikerketa zonbaiten beharrean gelditzen da

. Adibidez-ezpartza-hitza-orrialdean,-behar-luke-hiztegi-teknikoen-argia, lemaren eta lemakanaren parteak nola deitzen ziren jakiteko bederen. Frantsesez ezagunak balinbadira 'gouvernail' lexiaren meronimoak, hala nola 'aiguillot', 'barre', 'étambot', 'jemelot', 'mèche', 'piton de cervelle', 'sauvegarde', 'savate', 'semelle', 'talon', 'trou de jaumière' aldiz euskaraz gauzak ez dira hain zehatz eta espartza brankako parte hoietarik bat izan behar litekeela edo eta lema bat hausten zeneko haren ordez ezartzen zen behinbehineko tramankuluaren parte bat izan litekeela uste