Euskarazko artikuluaren sintaxiaz - Artxiker Access content directly
Reports Year : 2003

Euskarazko artikuluaren sintaxiaz

Abstract

This work tries to identify th specific semantic contribution and syntactic position of the article in Basque. The analysis centers on absolutive marked Determiner Phrases.
Lan honetan euskal artikuluaren balio espezifikoa aztertzen da, determinatzaile sintagmak betetzen duen lekuan, duen funtzioan eta aurkezten duen hitz hurrenkeran oinarrituz, eta analisia, beti ere, absolutiboz markaturik agertzen diren sintagmetara mugatuaz.

Domains

Morphosyntax
Fichier principal
Vignette du fichier
1.pdf (264.19 Ko) Télécharger le fichier

Dates and versions

artxibo-00000038 , version 1 (30-11-2005)

Identifiers

  • HAL Id : artxibo-00000038 , version 1

Cite

Sonia Rodriguez. Euskarazko artikuluaren sintaxiaz. 2003. ⟨artxibo-00000038⟩

Collections

LARA
119 View
222 Download

Share

Gmail Facebook X LinkedIn More